FPDF Kullanımı

FPDF NEDİR ?

FPDF, PHP ile PDF dosyaları oluşturmanıza izin veren bir PHP kodlamasıdır. FPDF’den F, Özgür anlamına gelir: her türlü kullanım için kullanabilir..

FPDF.Org (Kaynak Ingilizcedir.Ingilizceniz Yeterli değilse zorlanabilirsiniz.)

FPDF Kullanımı

require('fpdf.php');
$pdf = new FPDF('orientation','Sayfa Boyutu','Sayfa yapısı); - Yeni FPDF Oluştur.

Kullanımı : Parametreleri

Orientation Sayfa Boyutu Sayfa Yapısı
L Yatay
P Dikey
mm
cm
pt
in
A3
A4
A5
Letter
Legal
Örnek Kullanım : $pdf = new FPDF('P','mm','A4); - Oluşan Sayfamız A4 dikey Seklınde Oluşacaktır. 
 $pdf->AddPage(); - Yeni Sayfa Ekle 

Kullanımı : Parametreleri

Orientation Sayfa Boyutu Sayfa Yapısı
L Yatay
P Dikey
mm
cm
pt
in
A3
A4
A5
Letter
Legal
Örnek Kullanım :  $pdf->AddPage(L); - 1. Sayfamız dikeydi Yeni sayfamızda Yatay Olarak Konumlaşmıştır.
 $pdf->SetFont('Arial','B',16); - Sayfa Ayarı  

Kullanımı : Parametreleri

Font Font Style Font Size
Courier (fixed-width)
Helvetica or Arial (synonymous; sans serif)
Times (serif)
Symbol (symbolic)
ZapfDingbats (symbolic)
empty string: regular
B: bold
I: italic
U: underline
Yazı Boyutu
$pdf->Ln(1); Asağı Yukarı Ayarı 
  • Yukarı Aşağı  : -1 2 3 Yukarı +1 2 3 Aşağı
$pdf->Cell(100);
  • Sağ Sol Ayar  : – 1 2 3 Sol + 1 2 3 Sag
$pdf->Cell(40,10,'Hello World!'); - Hücre kullanımı Cell(sagsolayar,yukarıasagıayar,Text,Border,sayfa)
  • ince Ayar Sağ Sol Ayar  : – 1 2 3 Sol + 1 2 3 Sag
  • ince Ayar Yukarı Aşağı  : -1 2 3 Yukarı +1 2 3 Aşağı
  • Border Kalınlık Ayarı : 1 2 3
  • Sayfa : Sayfa No

Buraya detay Belirtim Anlaşılır Olması Açısından.

$pdf->Image('resimler/background1.jpg',10,10,270); /*Background Ayar*/

Kullanımı : Parametreleri

filex y w h type link
Resim AdresiYön Ayarı Yön AyarıGenişlikYükseklik Resim Formatı: JPGJPEGPNG ,GIFResime Link Atama
$pdf->SetTextColor(102,102,102); RGB YAZI RENK AYARI
$pdf->Output(); - Çıktı Yazdır

Leave a reply:

Your email address will not be published.